Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Using the F1 key. Using the combination of the keys ALT and H (ALT + H).
Using the combination of the keys F and 1(F + 1). Using the combination of the keys Ctrl and H (Ctrl + H).
Κωδικός ερώτησης: 10004 7/28
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

How can we open the help of Microsft Access application?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016