Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Using the F1 key. Using the combination of the keys ALT and H (ALT + H).
Using the combination of the keys F and 1(F + 1). Using the combination of the keys Ctrl and H (Ctrl + H).
Κωδικός ερώτησης: 10007 20/23
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

How can we open the help of Microsft Powerpoint application?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Google Slides