Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

True False
Κωδικός ερώτησης: 10140 3/3
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Microsoft PowerPoint provides you with an option to use one of its numerous online templates when you create a new presentation.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Google Slides