Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 2 από τις 4 απαντήσεις

WWW oder Web Explorer
Outlook E-Mail
Κωδικός ερώτησης: 10259 5/37
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Welches der Folgenden gilt als ein Internetdienst?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11