Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 2 από τις 4 απαντήσεις

WWW ή παγκόσμιος ιστός Explorer
Outlook E-mail
Κωδικός ερώτησης: 10259 5/38
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποιο από τα παρακάτω είναι υπηρεσία του ιντερνετ;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11