Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 2 από τις 4 απαντήσεις

Windows Internet Explorer
Mozilla Firefox Outlook
Κωδικός ερώτησης: 10260 6/37
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Welche der folgenden Anwendungen benutzt man, um im Internet zu surfen?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11