Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Σωστό Λάθος
Κωδικός ερώτησης: 10263 9/38
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αν θέλουμε να κατεβάσουμε εφαρμογές από το Internet καλύτερα να συνδεόμαστε στις επίσημες ιστοσελίδες γιατί έτσι μειώνεται ο κίνδυνος να κολλήσουμε κάποιον ιό.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11