Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 2 από τις 3 απαντήσεις

Zur Verschlüsselung der Nummer einer Kreditkarte. Zur Aufnahme der Besuche in verschiedenen Websites
Zum Speichern vom Benutzernamen und Passwort (man braucht sie nicht erneut einzugeben).
Κωδικός ερώτησης: 10272 11/37
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Wozu dienen die Cookies im Computer?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11