Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Alle Informationen sind verschlüsselt. Die Informationen über Kreditkarten sind verschlüsselt.
Die Online-Bankgeschäfte sind von der Bank verschlüsselt. Man soll ganz vorsichtig mit den Informationen umgehen, die man im Internet weitergibt.
Κωδικός ερώτησης: 10705 13/37
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Welcher der folgenden Sätze über die Verschlüsselung im Internet ist NICHT richtig?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11