Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

All information is encrypted. All information concerning credit cards is encrypted.
Our online bank transactions are encrypted by banks themselves. We must be very careful with information we provide to several services on the Internet.
Κωδικός ερώτησης: 10705 13/37
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Which of the following is not applicable to encryption in the Internet?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11