Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

Die empfangenen Nachrichten. Die gesendeten Nachrichten.
Die ausgehenden Nachrichten.
Κωδικός ερώτησης: 10709 26/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Welche Nachrichten werden im Ordner Postausgang von Windows Mail gespeichert?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Thunderbird 24Outlook ExpressWindows MailWindows Live Mail 2012