Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

open the address book and create a new contact entry. right click on his name and then click 'add sender to Contacts (Address Book)'.
double click on the name.
Κωδικός ερώτησης: 10715 15/18
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

The fastest way to add sender Stelios Lambropoulos data in the address book is to...

 

 

Άλλες εκδόσεις
Outlook ExpressWindows MailWindows Live Mail 2012