Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

...be sure of the recipient’s address. ...be sure that the subject of the message includes the current date.
...also display our personal address so that the recipient can answer us.
Κωδικός ερώτησης: 10817 7/7
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Before we send an e-mail message we should...

 

 

Άλλες εκδόσεις
Thunderbird 24Outlook ExpressWindows MailWindows Live Mail 2012