Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Auf das Navigieren in offiziellen Webseiten, die Informationen über Viren enthalten. Auf das Kopieren einer Datei von einem Laufwerk des Computers in einen USB-Stick.
Auf das Öffnen einer E-Mail, ohne den Absender und den Inhalt der Nachricht zu kennen. Auf das Aktualisieren der Antivirenprogramme.
Κωδικός ερώτησης: 10818 17/37
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Worauf ist am wahrscheinlichsten die Vireninfektion eines Computers zurückzuführen?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11