Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

den finanziellen Zustand einer Person, deren Namen einem bekannt ist, bestimmen. nach Informationen suchen, die in keiner Webseite vom World Wide Web verfügbar sind.
nach Informationen suchen, deren Inhalt 100% verlässlich ist. nach Informationen suchen, indem man komplexe Ausdrücke als Stichwörter verwendet.
Κωδικός ερώτησης: 10819 27/28
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Mithilfe einer Suchmaschine kann man ...

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11