Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Jedes mal, wenn man Daten über ein Online-Geschäft absenden muss. Wenn man sich mit dem Internet über ein Modem verbindet.
Wenn man sich in einem Dienst für kostenlose Informationen registriert. Beim Senden von E-Mails.
Κωδικός ερώτησης: 10820 18/37
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Wann ist die Datenverschlüsselung erforderlich?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11