Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

σε όλες τις περιπτώσεις που θα χρειαστεί να αποστείλουμε στοιχεία που αφορούν μια Online συναλλαγή στις περιπτώσεις που συνδεόμαστε στο internet μέσω modem
στις περιπτώσεις που θα χρειαστεί να εγγραφτούμε σε κάποια υπηρεσία δωρεάν πληροφοριών κατά την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e mail)
Κωδικός ερώτησης: 10820 18/38
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε ποιες περιπτώσεις είναι αναγκαία η κρυπτογράφηση δεδομένων;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11