Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

When we make an online transaction requiring to provide with several personal data. When we use a modem to connect to the Internet.
When we need to subscribe to a service which provides information free of charge. When we send email messages.
Κωδικός ερώτησης: 10820 18/37
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Which occasion is data encryption necessary on?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11