Λύση - Αντιστοίχισης
answer1 Zur Anzeige der vorigen Webseite.
answer1 Zur Aktualisierung der Webseite.
answer1 Zur Anzeige der Startseite.
answer1 Zum Abbruch des Ladevorgangs der Webseite.
Κωδικός ερώτησης: 10824 33/36
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Wozu dienen folgende Symbole?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11