Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

μεταφερόμαστε σε ένα άλλο σημείο του ίδιου δικτυακού τόπου μεταφερόμαστε σε άλλον δικτυακό τόπο
μεταφερόμαστε σε άλλο σημείο της ίδιας ιστοσελίδας όλα τα υπόλοιπα
Κωδικός ερώτησης: 10827 24/38
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποιά από τις επιλογές είναι σωστή όταν κάνουμε κλικ σε έναν υπερσύνδεσμο (hyperlink);

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11