Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

There is an email message we haven't completed yet. There is a message we haven't read yet.
There is a message which hasn't been sent from our computer yet.
Κωδικός ερώτησης: 10829 7/22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

What’s the significance of number 1 on the right of the Drafts field?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Thunderbird 24Outlook ExpressWindows MailWindows Live Mail 2012