Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

IP-Adresse URL
Domain-Name ISP
Κωδικός ερώτησης: 10831 1/38
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Wie heißt die Nummer (z. B. 62.130.201.130), der die Adresse einer Website (z. B. www.infolearn.gr) entspricht?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11