Λύση - Αντιστοίχισης
πρωτόκολλο http
όνομα τομέα (domain name) infolearn.gr
κωδικός χώρας .gr
όνομα σελίδας (αρχείου) index.php
Κωδικός ερώτησης: 10834 28/38
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Τι σημαίνει το κάθε τμήμα της παρακάτω διεύθυνσης;

http://www.infolearn.gr/index.php

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11