Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Diese Anwendungen sind sicherlich virenfrei und können demnach heruntergeladen werden. Auch wenn man ein aktualisiertes Antivirenprogramm installiert hat, ist das Auftreten eines Problems möglich.
Das Herunterladen von Software von offiziellen Webseiten über das Internet stellt in höherem Maße sicher, dass es keine Viren gibt. Der Computer kann mit Viren von Programmen infiziert werden, die eventuell noch nicht gescannt worden sind.
Κωδικός ερώτησης: 10843 5/39
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Eine Webseite enthält Hyperlinks, über die man einige freien Anwendungen im eigenen Computer herunterladen kann. Was ist NICHT richtig?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11