Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

...collection of files providing quick access. ...collection of documents providing quick editing and updating.
...organized collection of information concerning a specific subject. ...collection of numbers that allows quick updating and calculating.
Κωδικός ερώτησης: 10893 9/28
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

A database is a(n)…

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016