Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

να ανοίξει ξεχωριστές εγγραφές. να προσδιορίσει κάθε εγγραφή με μοναδικό τρόπο.
να ξεκλειδώσει μια βάση δεδομένων. να ανοίξει μια βάση δεδομένων.
Κωδικός ερώτησης: 10894 5/7
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Το πρωτεύον κλειδί επιτρέπει στο χρήστη:

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016