Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Richtig Falsch
Κωδικός ερώτησης: 10910 21/27
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Der billigste Zugriff auf E-Mail, falls man nicht im Büro arbeitet, erfolgt über das Erstellen eines webbasierten E-Mail-Kontos (z. B. Yahoo oder Gmail).

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Outlook 2003Microsoft Outlook 2007Microsoft Outlook 2010Microsoft Outlook 2013Microsoft Outlook 2016