Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Nein, eine E-Mail kann keine Word-Dokumente enthalten. Natürlich, als angehängte Datei.
Κωδικός ερώτησης: 10913 7/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ist das Senden vom eigenen Lebenslauf auf Microsoft Word über eine E-Mail möglich?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Outlook 2003Microsoft Outlook 2007Microsoft Outlook 2010Microsoft Outlook 2013Microsoft Outlook 2016