Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

question_image
Dass es eine Nachricht gibt, die noch unter Bearbeitung steht. Dass es eine Nachricht gibt, die noch ungelesen ist.
Dass es eine Nachricht gibt, die noch nicht gesendet worden ist.
Κωδικός ερώτησης: 10915 9/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Was bedeutet die Zahl eins (1) auf der rechten Seite von den Entwürfen?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Outlook 2003Microsoft Outlook 2007Microsoft Outlook 2010Microsoft Outlook 2013Microsoft Outlook 2016