Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

Die empfangenen Nachrichten. Die gesendeten Nachrichten.
Die ausgehenden Nachrichten.
Κωδικός ερώτησης: 10920 28/33
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Welche Nachrichten werden im Ordner Postausgang von Microsoft Outlook gespeichert?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Outlook 2003Microsoft Outlook 2007Microsoft Outlook 2010Microsoft Outlook 2013Microsoft Outlook 2016