Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

Πάνω στο "Υπολογιστής" Στο τρίγωνο στα αριστερά του "πίνακα ελέγχου"
Στο τρίγωνο στα αριστερά του "Υπολογιστής"
Κωδικός ερώτησης: 10928 16/21
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Για να δείτε την εικόνα Α, σε ποιό σημείο της εικόνας Β πρέπει να κάνετε κλικ;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Windows VistaMicrosoft Windows 7Microsoft Windows 8Microsoft Windows 8.1Microsoft Windows 10