Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Sie ist dem Publikum egal. Das Publikum nimmt intensiver den Raum wahr.
Sie dient zur Anregung vom Publikum. Sie dient zur Beruhigung vom Publikum.
Κωδικός ερώτησης: 10964 13/26
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Welche Emotionen weckt die blaue Farbe bei einer Bildschirmpräsentation?

 

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016