Κωδικός ερώτησης: 1101 1/21
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε ένα νέο βιβλίο εργασίας βασισμένο στο προκαθορισμένο πρότυπο της εφαρμογής.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Δημιουργήστε ένα νέο βιβλίο εργασίας βασισμένο στο προκαθορισμένο πρότυπο της εφαρμογής.