Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Sofort (wenn man verbunden ist). Sobald das E-Mail-Programm geöffnet wird.
Κωδικός ερώτησης: 11021 2/41
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Wann empfängt man die Nachrichten, die über eine Anwendung zum Austauschen von Sofortnachrichten (Instant Messaging -IM) gesendet werden?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11