Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

Anwendungen zum Austauschen von Sofortnachrichten (Instant Messaging - IM). Tele-Anwendungen
SMS-Anwendungen
Κωδικός ερώτησης: 11024 5/38
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Wie heißen die Anwendungen, über die man in Echtzeit kommunizieren kann?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11