Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 5 απαντήσεις

von der Verwendung von Einzügen statt von Leerzeichen von der Verwendung der Ausrichtung
von der Verwendung von Tabstopps statt von Leerzeichen von allen genannten Anworten
nicht von den genannten Antworten
Κωδικός ερώτησης: 11038 25/26
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Das gesamte Bild unseres Textes wird ... geprägt.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016Google Docs