Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

man einen Abstand übernehmen und nicht mehrfach auf [Eingabe] klicken. man benötigte Leerzeilen über [Eingabe] einfügen.
der Zeilenabstand von einem Absatz zum anderen unterschiedlich sein
Κωδικός ερώτησης: 11039 26/26
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Zwischen den Absätzen sollte...

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016Google Docs