Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

την εκτύπωση επιλεγμένων πληροφοριών για την εισαγωγή πληροφοριών
και για τα δύο
Κωδικός ερώτησης: 11051 17/18
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Μια έκθεση ή μια αναφορά την χρησιμοποιούμε για...

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016