Κωδικός ερώτησης: 1111 2/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Formatieren Sie den Zellbereich C15:J15, so dass eine einfache durchgezogene Rahmenlinie nur im oberen und unteren Teil angezeigt wird.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016