Κωδικός ερώτησης: 1111 2/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Μορφοποιήστε τα κελιά της περιοχής C15:J15 ούτως ώστε στο περίγραμμα να εμφανίζεται απλή συνεχόμενη γραμμή μόνο στο επάνω και στο κάτω μέρος.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016Φύλλα Google

 

 

 


Μορφοποιήστε τα κελιά της περιοχής C15:J15  ούτως ώστε στο περίγραμμα να εμφανίζεται απλή συνεχόμενη γραμμή μόνο στο επάνω και στο κάτω μέρος.