Κωδικός ερώτησης: 1112 3/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Μορφοποιήστε την περιοχή κελιών C22:J22 ώστε οι αριθμοί να εμφανίζονται με διαχωριστικό χιλιάδων, χωρίς δεκαδικά ψηφία, και σε περίπτωση που είναι αρνητικοί, να εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα χωρίς πρόσημο.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016Φύλλα Google

 

 

 


Μορφοποιήστε την περιοχή κελιών C22:J22 ώστε οι αριθμοί να εμφανίζονται με διαχωριστικό χιλιάδων, χωρίς δεκαδικά ψηφία, και σε περίπτωση που είναι αρνητικοί, να εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα χωρίς πρόσημο.