Κωδικός ερώτησης: 1113 4/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Μορφοποιήστε τους αριθμούς της περιοχής L5:L9 ώστε να εμφανίζονται ως ποσοστά επί τοις εκατό με ένα δεκαδικό ψηφίο.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016Φύλλα Google

 

 

 


Μορφοποιήστε τους αριθμούς της περιοχής L5:L9 ώστε να εμφανίζονται ως ποσοστά επί τοις εκατό με ένα δεκαδικό ψηφίο.