Κωδικός ερώτησης: 1114 5/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Formatieren sie den Zellbereich C20:J21 des Arbeitsblattes Umsatz, so dass die Zahlen mit 1000er-Trennzeichen angezeigt werden und das -Symbol auf der rechten Seite der Zahl ohne Dezimalstellen angezeigt wird. Wenn der Zellbereich negative Werte enthält, sollen sie in roter Farbe, ohne ein negatives Vorzeichen angezeigt werden.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016