Κωδικός ερώτησης: 1114 5/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Μορφοποιήστε την περιοχή κελιών C20:J21 του φύλλου εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ έτσι ώστε οι αριθμοί να εμφανίζονται με διαχωριστικό χιλιάδων, η νομισματική μονάδα να εμφανίζεται στα δεξιά του αριθμού, χωρίς δεκαδικά ψηφία, ενώ σε περίπτωση που η περιοχή περιέχει αρνητικές τιμές, αυτές να εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα χωρίς πρόσημο.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016Φύλλα Google

 

 

 


Μορφοποιήστε την περιοχή κελιών C20:J21 του φύλλου εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ έτσι ώστε οι αριθμοί να εμφανίζονται με διαχωριστικό χιλιάδων, η νομισματική μονάδα € να εμφανίζεται στα δεξιά του αριθμού, χωρίς δεκαδικά ψηφία, ενώ σε περίπτωση που η περιοχή περιέχει αρνητικές τιμές, αυτές να εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα χωρίς πρόσημο.