Κωδικός ερώτησης: 1117 2/21
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Formatieren Sie das Arbeitsblatt 2 Stunde so, dass die zweite Zeile automatisch am oberen Rand jeder Seite gedruckt wird.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016