Κωδικός ερώτησης: 1127 2/22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Erstellen Sie ein 2D-Kreisdiagramm (kein explodiertes Kreisdiagramm) im Arbeitsblatt 2 Stunde. Übernehmen Sie die Standardeinstellungen. Die Teile des Kreises sollen die Daten für Produkt und Menge darstellen.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016