Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Daten aus verschiedenen Tabellen kombinieren Daten mit größerem Erfolg filtern
Daten vor dem Druck eines Berichts sortieren Datensätze zwischen den Tabellen kopieren
Κωδικός ερώτησης: 11381 11/14
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Durch die Beziehungen zwischen den Tabellen in einer Datenbank kann man ...

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016