Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 5 απαντήσεις

Normalansicht Foliensortierungsansicht
Notizenansicht Gliederungsansicht
Bildschirmpräsentation
Κωδικός ερώτησης: 11408 23/23
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Über welche Ansicht lässt sich am besten die richtige Reihenfolge der Präsentationsfolien überprüfen?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016