Λύση - Εισαγωγής κειμένου

Εισάγετε εδώ την απάντησή σας

Es ist nicht genug zu wissen - man muss auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen - man muss auch tun. Johann Wolfgang von Goethe
Κωδικός ερώτησης: 11409 27/27
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Geben Sie folgenden Text ein

Es ist nicht genug zu wissen - man muss auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen - man muss auch tun. Johann Wolfgang von Goethe

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016Google Docs