Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Es handelt sich um eine E-Mail-Anwendung. Es handelt sich um das Programm, das den Computer nach Viren scannen kann.
Es handelt sich um eine Anwendung zur Anzeige von Text. Es handelt sich um eine Anwendung, die Webseiten in HTML anzeigen kann.
Κωδικός ερώτησης: 11411 8/39
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Was ist und wozu dient ein Webbrowser?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11